Algemeen

Het gebruik van de website van Fierens Boonen is onderworpen aan onderstaande gebruiksvoorwaarden en juridische informatie.

Alle materialen en informatie op de website van Fierens Boonen zijn louter informatief en vormen op geen enkel vlak juridisch advies. Fierens Boonen, de individuele advocaten en de ontwikkelaar van deze website wijzen uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor enige onvolledigheid of foutieve informatie die op deze website zou worden verstrekt. Evenmin kan Fierens Boonen aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de website of voor schade die zou ontstaan door gebruik van deze website  door een derde.

Persoonlijke gegevens

Fierens Boonen verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij deze vrijwillig aan Fierens Boonen zou worden verstrekt.

Alle informatie die aan Fierens Boonen via deze website wordt bezorgd, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie en elke andere die wordt bekomen in het kader van de behandeling van een dossier valt onder het beroepsgeheim dat op elke advocaat rust.

De informatie die een cliënt aan zijn advocaat toevertrouwt, is vertrouwelijk en mag door derhalve door de betrokken advocaat niet openbaar gemaakt worden, tenzij dat net noodzakelijk is voor de verdediging van de belangen van die cliënt, bijvoorbeeld in een procedure.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een klein bestand dat verzonden wordt vanuit onze server en dat wordt opgeslagen op uw harde schijf. U kan uw webbrowser instellen zodat deze cookies van uw harde schijf worden verwijderd of afgewezen.

Copyright

Alle materialen, foto’s, beelden, inhoud en design op deze website behoren, tenzij anders aangegeven, toe aan Fierens Boonen. Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming deze website of de inhoud ervan, in eender welke vorm, te gebruiken, kopiëren of reproduceren.