Wat doen wij?

Als multidisciplinair kantoor verlenen wij juridische bijstand in diverse praktijkgebieden aan zowel particulieren, verzekeraars, makelaars alsook ondernemingen en onderwijsinstellingen. Hieronder vindt u een opsomming van de praktijkgebieden waarin ons kantoor actief is. Indien, na overleg, zou blijken dat uw juridische vragen niet binnen de door ons beslagen rechtsdomeinen vallen, dan houden wij ons er aan u door te verwijzen.

SDB_0297

Onze rechtsdomeinen

Aansprakelijkheidsrecht
Appartementsrecht
Bouwrecht
Goederenrecht
Huur
Handelsrecht
Invorderingsrecht
Onderwijsrecht
Personen- en familierecht
Publiekrecht
Strafrecht
Verbintenissenrecht
Verkeersrecht
Verzekeringsrecht

Bouwgeschillen – burenruzie – Dagvaarding – bouwrecht – bouwheer – architect – aannemer – aanneming – buitencontractuele aansprakelijkheid – beroepsaansprakelijkheid – onrechtmatige daad – verkeersongeval – aanrijding – schade – schadeloosstelling – vrijwilliger – producenten – productaansprakelijkheid – aansprakelijk – consumentenrecht – kopen – verkopen – garantie – kwaliteitsproblemen – algemene voorwaarden – aankoopvoorwaarden – rechtsbescherming – leveranciers – advies – naamswijzigingen – recht op afbeelding – adoptieregeling – adoptie – samenwoningscontract – wettelijke samenwoonst – huwelijkscontracten – co-ouderschap – verblijfsregeling – onderhoudsgeld – alimentatie – echtscheiding – erfenis – nalatenschappen – zakelijke rechten – eigendomsrecht – mede-eigendom – vruchtgebruik – erfpacht – pacht – opstal – erfdienstbaarheden – bewoning – grondrechten – Grondwet – fundamentele rechten – overheid – non-discriminatie – mening – onschendbaarheid – woning – eigendom – privacy – onderwijs – grondrechten – Strafrecht – Misdrijf – Heling – Bemiddeling – Verjaring – Dwaling – Uitstel – Probatie – voorwaardelijk – Overmacht – Geweld – Bedrog – Jeugdbescherming – Internering – Dronkenschap – Intoxicatie – Boete – rijverbod – Overtreding – Diefstal – Slagen – Verwonding – Procureur – Valsheid – Bedrieglijk – rechtsplegingsvergoeding – Verbintenissenrecht – Overeenkomsten – Contract – Wetgeving – Woninghuur – Huur – Huurder – Huurachterstal – Verhuurder – Plaatsbeschrijving – huurcontract – Handelshuur – Lastgeving – Dading – Geschil – Verkeersrecht – Vluchtmisdrijf – Aanrijdingformulier – Snelheid – Verkeersovertreding – Verkeersongeval – botsing – Verkeersteken – Rijbewijs – Rijverbod – Inhalen – Voorrang – verkeersregels – Wegcode – Verkeersreglement – GAS-boete – Sanctie – Boete – Voetganger – Zwakke weggebruiker – Fietser – aansprakelijkheidsverzekering – motorrijtuigen – landsverzekeringsovereenkomsten – BA-verzekering – Rechtspraak – Weggebruiker – Verzekeraars – Verzekeringspolis – verzekeringsmaatschappijen – landsverzekeringsovereenkomsten – brand – auto – glasbraak – burenhinder – waterschade – Ruimtelijke ordening – Omgevingsvergunning – bezwaarschrift – Vergunning – Leerlingenrechten – Examencommissie – Examenbetwisting – schoolloopbaan – M-decreet – Gelijkenkansendecreet – Decreetbasisonderwijs – Redelijke aanpassingen – Proportionaliteitsbeginsel – Subsidiariteitsbeginsel – Gelijkheid – Decreet – Studievoortgang – Grondwettelijk Hof – Beroep – Verzet- Raad van state – Beslag – Aanhouding – Raadkamer – Factuur – Discriminatie – Politierechtbank – Koophandel – Rechtbank – Vrederechter – Politierechter – Politierechtbank – Regresvordering – Manoeuvre – Onschendbaarheid – verbeurdverklaring – integriteit – bestuursdocument – briefgeheim – openbaarheid van bestuur – beginselen van behoorlijk bestuur